Influensavaccin

Influensa är en virussjukdom som brukar återkomma årligen, och det är normalt under vintern som vi i Sverige drabbas. Sjukdomen orsakas av ett virus som har den egenheten att det muterar väldigt snabbt vilket gör det svårt eller omöjligt att utveckla ett varaktigt influensavaccin. Sjukdomen orsakar en del dödsfall, speciellt bland äldre, gravida, och de som redan lider av olika hälsoproblem, även om de flesta som drabbas i Sverige blir friska. Symtomen inkluderar feber, värk, hosta, röda ögon, huvudvärk och upplevs av de flesta som mycket obehagligt. Influensaepidemier har drabbat världen ett flertal gånger under århundradenas lopp, ibland med mycket allvarliga konsekvenser. Den senaste riktigt allvarliga influensaepidemin i världen inträffade 1968, den så kallade Hongkonginfluensan, vilken orsakade över en miljon dödsfall världen över.

När behövs vaccinering mot influensa?

Vaccination mot influensa rekommenderas den som befinner sig i någon av riskgrupperna (äldre, gravida, de som lider av olika sjukdomar som bland annat diabetes och lungproblem). Då den influensa som kommer till Sverige och Europa i princip varje år varierar sig så innebär det att influensavaccin sällan skyddar till 100 % och det finns en risk att man drabbas av influensa ändå. Men även den som inte befinner sig i någon av riskgrupperna utan helt enkelt vill försöka undvika obehaget med att insjukna i influensa kan vaccinera sig. Kostnaden för att vaccinera sig mot influensa varierar från landsting till landsting, även om det ofta är billigare eller till och med gratis för den som befinner sig i någon av riskgrupperna.

Har influensavaccin några biverkningar?

Influensavaccin är ofta baserade på äggprotein, och den som är allergisk mot ägg kan därför få en allergisk reaktion. Den som är allergisk mot ägg bör därför rådfråga en läkare innan vaccinering. Andra möjliga biverkningar är lättare form av influensa som oftast går över efter några dagar. I vissa fall kan den som vaccineras utveckla full influensa från vaccinet men det tillhör ovanligheterna.