Alltid nära dig/ Alltid drop in

Besök en av våra Drop-In mottagningar för personlig rådgivning gällande din och familjens vaccination inför Er utlandsresa.

Hitta en mottagning nära dig

Vad kan jag drabbas av på resan?

Epidemisk gulsot/hepatit A är ett virus som orsakar inflammation i levern.

Hepatit B är en virusinfektion som smittar genom kontakt med blod eller andra kroppsvätskor.

Malaria är en parasitsjukdom som sprids via myggor och förekommer i alla tropiska länder.

Turistdiarré orsakas vanligtvis av en colibakterie, det är den vanligaste orsaken till turistdiarré.

Rabies är en virussjukdom som överförs från smittade djur via bett eller genom öppna sår.

Polio är en virussjukdom, som sprids genom förorenat vatten eller mat.

Stelkramp orsakas av ett nervgift från bakterier, vilka kommer in i kroppen via sår.

Difteri orsakas av en bakterie, som växer i svalget och ofta leder till svår halsinfektion.

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor.

Tryck på den världsdel du ska resa till

Här i vår interaktiva karta får du specifik information om vilka virus & sjukdomar som finns lokalt i olika världsdelar. Du bör dock alltid kontakta en av våra mottagningar för att få aktuell information om just ditt resmål.