Inför besöket hos Svea Vaccin

Hälsodeklaration

Inför ditt besök på våran mottagning har du möjligheten att fylla i din hälsodeklaration i förväg. Hälsodeklarationen kan laddas hem med hjälp av nedanstående länkar och är i form av en PDF. Saknar du en PDF-läsare kan du ladda ner Adobe Reader här.

(Gulafebern vaccin/intyg endast på Centralen eller City)

 

Svenska

English

Français