Inför Resan

JapanskEncefalit[8]

JE-kartan: ”Ska du resa till områden där den myggburna sjukdomen japansk encefalit förekommer? Kontakta oss, kanske behöver du vaccinera dig.”

Kolerakartan: ”Ska du resa till områden som rapporterat kolera? Kontakta oss, kanske behöver du koleravaccination.”

 

 https://youtu.be/EPILVpDRlMI

Vad kan jag drabbas av på resan?

Nedan hittar du en förkortad information om de vanligaste sjukdomar som kan drabba dig som resenär. Du bör dock alltid kontakta en av våra mottagningar för att få aktuell information om just ditt resmål.

 

Epidemisk gulsot/hepatit A är ett virus  som orsakar inflammation i levern. Viruset kan förekomma i förorenat vatten och förorenad mat. Hepatit A kan drabba vem som helst. Vaccin finns för långsiktigt förebyggande av leverinfektion. God personlig hygien och ordentlig sanitet kan också bidra till att förhindra spridningen av hepatit A.

Hepatit B är en virusinfektion som smittar genom kontakt med blod eller andra kroppsvätskor från en smittad person. Hepatit B angriper levern och kan orsaka både akuta och kroniska sjukdomar. Hepatit B förebyggs med ett säkert och ett effektivt vaccin.

Malaria är en parasitsjukdom som sprids via myggor och förekommer i nästan alla tropiska länder. Malaria är den vanligaste livsfarliga tropiksjukdomen och svenska resenärer löper risk att drabbas på många populära resmål. Personer med malaria upplever ofta feber, frossa och influensaliknande symtom. Utan behandling kan svåra komplikationer utvecklas och leda till döden. För att undvika sjukdomen erbjuds malariaprofylax i tablettform inför resan.

Turistdiarré orsakas vanligtvis av en colibakterie (ETEC), det är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Infektionen överförs via förorenad mat eller vatten i vissa delar av världen.

Rabies är en virussjukdom som överförs genom smittade djur via bett eller genom att de slickar i öppna sår. Rabies finns i många länder men är ovanligt i Europa.

Polio är en virussjukdom, som sprids genom förorenat vatten eller mat. Sjukdomen som orsakas av ett virus finns i halsen och magtarmkanalen. Det kan spridas via person-till -person-  vid kontakt från avföring från en smittad person.  Det kan även spridas genom orala/nasala sekret. De flesta människor som blir smittade med viruset polio har inga symtom. För de mindre än 1% som utvecklar förlamning kan det leda till permanent invaliditet och dödsfall.

Stelkramp är en sjukdom, som orsakas av ett nervgift från bakterier, vilka kommer in i kroppen via sår. Bakterien finns alltid i vår omgivning, bl a i jord.

Difteri orsakas av en bakterie, som växer i svalget och ofta leder till svår halsinfektion. Bakterien bildar ett gift som kan ge nerv- & hjärtmuskelpåverkan.

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen ger upphov till leverinflammation med hög dödlighet. I vissa länder krävs det vaccin mot Gula febern för att du skall beviljas inresa. En läkare måste signera ett dokument i samband med vaccination.

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av bakterier. Bakterien finns i förorenat vatten eller mat. Risken för svår sjukdom är störst hos undernärda.

Japansk encephalit är en virussjukdom som sprids via myggor och förekommer i stora delar av Asien. Sjukdomen leder till hjärninflammation med hög dödlighet.

Tyfoid orsakas av bakterien Salmonella typhi, och överförs via infekterad mat och vatten. Sjukdomen ger bl.a svår feber.

Tryck på den världsdel du ska resa till

Här i vår interaktiva karta får du specifik information om vilka virus & sjukdomar som finns lokalt i olika världsdelar. Du bör dock alltid kontakta en av våra mottagningar för att få aktuell information om just ditt resmål.

[simplemaps]